September 2018

Wohnungslosenhilfe
Kölner Stadt-Anzeiger 25.09.18.2018

SPZ
General-Anzeiger 23.09.2018

SPZ
General-Anzeiger 11.09.2018

Flüchtlingsarbeit
Kölner Stadt-Anzeiger 14.09.2018

SPZ
General-Anzeiger 11.09.2018

Wohnungslosenhilfe
Kölner Stadt-Anzeiger 11.09.2018

SPZ
General-Anzeiger 07.09.2018

Siegburger Tafel
Extra-Blatt 05.09.2018

SPZ
Blickpunkt-Aktuell 02.09.2018

SPZ
Blick-Aktuell 01.09.2018

SPZ
Blick-Aktuell 01.09.2018

SPZ
Wir in Meckenheim 01.09.2018

August 2018

SPZ
General-Anzeiger 30.08.2018

SPZ
General-Anzeiger 30.08.2018

SPZ
General-Anzeiger 29.08.2018

SPZ
Schaufenster 24.08.2018

Wohnungslosenhilfe
Kölner Stadt-Anzeiger 17.08.2018

Wohnungslosenhilfe
Kölner Stadt-Anzeiger 17.08.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Kirchenzeitung 03.08.2018

Juli 2018

SKM
Extra-Blatt 25.07.2018

SPZ
Bonner Rundschau 28.07.2018

Lohmarer Tafel
Extra-Blatt 21.07.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blick Aktuell 18.07.2018

Wohnungslosenhilfe
Bonner Rundschau 11.06.2018

JobJob
Europa und Arbeitsmarkt Ausgabe 2-2018

Juni 2017

SPZ
General-Anzeiger 28.06.2018

SPZ
Schaufenster-Blickpunkt 27.06.2018

Quartiersmanagement
Rundblick-Troisdorf 23.06.2018

Wohnungslosenhilfe
Kölner Stadt-Anzeiger 22.06.2018

SPZ
Blickpunkt 13.06.2018

Wohnungslosenhilfe
General-Anzeiger 11.06.2018

Wohnungslosenhilfe
Koelner Stadt-Anzeiger 11.06.2018

SPZ
Kirchenzeitung 8.6.2018

Wohnungslosenhilfe
General-Anzeiger 09.06.2018

SPZ
Extra-Blatt 02.06.2018

Mai 2018

SKM
Rundblick-Troisdorf 26.05.2018

SPZ
Blick Aktuell 26.05.2018

Wohnungslosenhilfe
Kirchenzeitung 04.05.2018

Troisdorfer Tafel
Rundblick-Troisdorf 26.05.2018

April 2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blickpunkt 28.04.2018

Flüchtlingsarbeit
General-Anzeiger 28.04.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
General-Anzeiger 24.04.2018

Flüchtlingsarbeit
Extra-Blatt 25.04.2018

Flüchtlingsarbeit
General-Anzeiger 20.04.2018

SKM/Wohnungslosenhilfe
Kölner Stadt-Anzeiger 19.04.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blick-Aktuell 18.04.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blick-Aktuell 17.04.2018

Troisdorfer Tafel
Rundblick 14.04.2018

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 14.04.2018

Flüchtlingsarbeit
Kölner Stadt-Anzeiger 10.04.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
General-Anzeiger 05.04.2018

SPZ
Perspektiven 04.2018

März 2018

Lohmarer Tafel
Extra-Blatt 28.03.2018

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blickpunkt Meckenheim 21.03.2018

Sankt Augustiner Tafel
Extra-Blatt 22.03.2018

Sankt Augustiner Tafel
Rundschau 22.03.2018

Die Tafeln
Kölner Stadt-Anzeiger 13.03.2018

Eitorfer Tafel
Extrablatt 18.03.2018

Februar 2018

Sankt Augustiner Tafel
General-Anzeiger 24.02.2018

Flüchtlingsarbeit
Kölner Stadt-Anzeiger 15.02.2018

Koordination Ehrenamt
Sozialcourage 2.2018.jpg

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blick Aktuell 2.2018

Januar 2018

Troisdorfer Tafel
Rundblick Troisdorf 27.01.2018

Januar 2018

Troisdorfer Tafel
Rundblick Troisdorf 27.01.2018

Flüchtlingsarbeit
Extra-Blatt 27.01.2018

Flüchtlingsarbeit
Rundschau27.01.2018

SKM
Extra-Blatt 22.01.2018

Eitorfer Tafel
Koelner Stadt-Anzeiger 26.01.2018

SKM
General-Anzeiger-22.01.2018

SPZ
Stadtmagazin Meckenheim 01.2018

SKM
Extra-Blatt 20.01.2018

Flüchtlingsarbeit
General-Anzeiger 20.01.2018

SKM
Kirchenzeitung 19.01.2018

Lohmarer Tafel
Extra-Blatt 17.01.2018

Troisdorfer Tafel
Rundblick 06.01.2018

Troisdorfer Tafel
Rundblick-Troisdorf 06.01.2018

SPZ
Kirchenzeitung 05.01.2018

Lohmarer Tafel
Stadt-Echo-Lohmar 05.01.2018

Sankt Augustiner Tafel
Extra-Blatt 03.01.2018

Siegburger Tafel
Extra-Blatt 03.01.2018

Lohmarer Tafel
Focus 02.01.2018

Siegburger Tafel
Extra-Blatt 03.01.2018

Wohnungslosenhilfe
Koelner-Stadt-Anzeiger 02.01.2018

Dezember 2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 30.12.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick Troisdorf 30.12.2017

Wohnungslosenhilfe
General-Anzeiger 27.12.2017

Wohnungslosenhilfe
Koelner Stadt-Anzeiger 27.12.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 23.12.2017

Lohmarer Tafel
Extrablatt 23.12.2017

Wohnungslosenhilfe
Kirchenzeitung 22.12.2017

Die Tafeln
Koelner Stadt-Anzeiger 22.12.2017

SPZ
Blickpunkt 20.12.2017

Keine Kinder im Obdach
Extra-Blatt 20.12.2017

Dezember 2017

Wolfgang Overath Fonds
Extra-Blatt-07.12.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick Siegburg 19.12.2017

Wohnungslosenhilfe
Extra-Blatt 16.12.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 16.12.1017

Eitorfer Tafel
Extra-Blatt 15.12.2017

Wolfgang Overath Fonds
General-Anzeiger 15.12.2017

Wolfgang Overath Fonds
General-Anzeiger 20.12.2017

Die Tafeln
Stadtmagazin 12.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 06.12.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 16.12.2017

Wolfgang Overath Fonds
Koelner Stadt-Anzeiger 19.12.2017

Wolfgang Overath Fonds
Kölner-Stadt-Anzeiger 14.12.2017

Die Tafeln
Kölner-Stadt-Anzeiger 11.12.2017

Sankt Augustiner Tafel
General-Anzeiger 11.12.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum
General-Anzeiger 12.12.2017

Flüchtlingsarbeit
General-Anzeiger 10.12.2017

Eitorfer Tafel
Mitteilungsblatt 01.12.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick Troisdorf 09.12.2017

Lohmarer Tafel
Extra-Blatt 06.12.2017

Eitorfer Tafel
Mitteilungsblatt-01.12.2017

Dezember 2017

Flüchtlingsarbeit
Koelner-Stadt-Anzeiger 14.12.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt-13.12.2017

Schuldnerberatung
General-Anzeiger 13.12.2017

Wolfgang Overath Fonds
General-Anzeiger 15.12.2017.

SPZ
Rundschau 12.12.2017

SPZ
General-Anzeiger 12.12.2017

Wolfgang Overath Fonds
Extrablatt 08.12.2017

Eitorfer Tafel
Extra-Blatt 08.12.2017

November 2017

Die Tafeln
Extra-Blatt 29.11.17

Troisdorfer Tafel
Rundblick 25.11.2017

Wohnungslosenhilfe

Extra-Blatt 25.11.2017

Wohnunglosenhilfe
General-Anzeiger 24.11.2017

Schuldnerberatung

General-Anzeiger 24.11.2017

Stromspar-Check
Extra-Blatt 22.11.2017

SKM
Kirchenzeitung 18.11.2017

Eitorfer Tafel

Kölner Stadt-Anzeiger 17.11.2017

Koordination Ehranamt
General-Anzeiger 17.11.2017

Troisdorfer Tafel
Extrablatt 15.11.2017

Ruppichterother Tafel
Kölner Stadt-Anzeiger 10.11.2017

Troisdorfer Tafel

Kölner Stadt-Anzeiger 10.11.2017

Die Tafeln

General-Anzeiger 09.11.2017

SKM

Schaufenster Bonn 06.11.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 04.11.2017

Schuldnerberatung
Extra-Blatt 04.11.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 04.11.2017

SKM

Extra-Blatt 04.11.2017

SKM
Focus 07.11.2017

Oktober 2010

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 28.10.2017

SKM
Focus 27.10.2017

SKM
Rundblick Siegburg 27.10.2017

SKM
Schaufenster-Blickpunkt 25.10.2017

SKM
General-Anzeiger 13.10.2017

SKM

Rundschau 18.10.2017

Ruppichterother Tafel
Kölner Stadt-Anzeiger 24.10.2017

SKM

Kölner Stadt-Anzeiger 18.10.2017

Eitorfer Tafel
Extrablatt 18.10.2017

Troisdorfer Tafel

Wir in Troisdorf 10.2017

SKM

Kölner Stadt-Anzeiger 13.10.2017

Stromspar-Check
Kölner Stadt-Anzeiger 02.10.2017

Ruppichterother Tafel
Kölner Stadt-Anzeiger 01.10.2017

September 2017

Koordination Ehrenamt/Café Luise
Extrablatt 27.09.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum

General-Anzeiger 26.09.2017

Die Tafeln
Blick-Aktuell 16.09.2017

Die Tafeln
Rundblick 16.09.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blick-Aktuell 16.09.2017

SKM

General-Anzeiger 16-09-2017

Die Tafeln
Extra-Blatt 13.09.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum

Rundschau 09.09.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum
General-Anzeiger 14.09.2017

Troisdorfer Tafel
Kölner Stadt-Anzeiger 11.09.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Rundschau 02.09.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum
General-Anzeiger 06.09.2017

Flüchtlingsarbeit
Quelle unbekannt 09.2017

August 2017

Flüchtlingsarbeit
Extra-Blatt 31.08.2017

Troisdorfer Tafel
Extra-Blatt 12.08.2017

Ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozialpsychiatrisches Zentrum
Blick Aktuell 30.08.2017

Schuldnerberatung
General-Anzeiger 28.08.2017

Koordination Ehrenamt
Kölner Stadt-Anzeiger 23.08.2017

Schuldnerberatung
Extrablatt 09.08.2017

Koordination Ehrenamt

Extrablatt 12.08.2017

Koordination Ehranamt
Rundblick Siegburg 11.08.2017

Troisdorfer Tafel
Extrablatt 19.08.2017

Flüchtlingsarbeit
Kölner Stadt-Anzeiger 28.08.2017

Füchtlingsarbeit
General-Anzeiger 19.08.2017

Lohmarer Tafel

Kölner Stadt-Anzeiger 07.08.2017

SKM

Kölner Stadt-Anzeiger 07.08.2017

Troisdorfer Tafel
Extrablatt 05.08.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick Troisdorf 05.08.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick Troisdorf 05.08.2017

Flüchtlingsarbeit
Extrablatt 08.2017

Juli 2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick Siegburg 21.07.2017

Die Tafeln

Rundblick Troisdorf 15.07.2017

SKM

Extra-Blatt 03.07.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Schaufenster/Blickpunkt 7.2017

Schuldnerberatung
Kölner Stadt-Anzeiger 17.07.2017

Sozialpsychiatrisches Zentrum

Rundschau 07.07.2017

Juni 2017

SKM

General-Anzeiger 30.06.2017

Eitorfer Tafel
Extra-Blatt 28.06.2017

Eitorfer Tafel
Extra-Blatt 28.06.2017

Die Tafeln

Extra-Blatt 28.06.2017

Troisdorfer Tafel

Extra-Blatt 28.06.2017

SPZ

Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln 17.06.2017

SOZIALPSYCHIATRISCHES ZENTRUM

Blickpunkt Schaufenster Meckenheim 20.06.2017

Flüchtlingsarbeit

General-Anzeiger 07.06.2017

SPZ

General-Anzeiger 01.06.2017

Mai 2017

Eitorfer Tafel

Kölner Stadt-Anzeiger 11.05.2017

Eitorfer Tafel
General-Anzeiger 11.05.2017

SKM

Kölner Stadt-Anzeiger 04.05.2017

April 2017

Troisdorfer Tafel
Extrablatt 19.04.2017

Troisdorfer Tafel
Kölner Stadt-Anzeiger 18.04.2017

Resozialisierung
Kölner Stadt-Anzeiger 18.04.2017

JOBJOB
Europa-und-Arbeitsmarkt 04.2017

Resozialisierung
General-Anzeiger 16.04.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick-Troisdorf 15.04.2017

Troisdorfer Tafel
Rundblick-Troisdorf 15.04.2017

SPZ
Kirchenzeitung 14.04.2017

SPZ
General-Anzeiger 05.04.2017

Eitorfer Tafel

Wochenende 01.04.2017

März 2017

Flüchtlingsarbeit
Extrablatt 29.03.2017

Troisdorfer Tafel
Wochenende 25.03.2017

SPZ
Blick-Aktuell-Meckenheim-17.03.2017

SPZ
Rundschau 22.03.2017

SPZ
Quelle-unbekannt

Troisdorfer Tafel

Extrablatt 15.03.2017

Eitorfer Tafel

Extrablatt 15.03.2017

Eitorfer Tafel
Kölner Stadt-Anzeiger 11.03.2017

Flüchtlingsarbeit
Extrablatt 01.03.2017

Januar 2017

Troisdorfer Tafel

Extrablatt 28.01.2017

Troisdorfer Tafel
Extrablatt 28.01.2017

Eitorfer Tafel

Mitteilungsblatt Eitorf 20.01.2017

Troisdorfer Tafel

Rundblick 17.01.2017

Wohnungslosenhilfe

Kölner Stadt-Anzeiger 18.01.2017

Die Tafeln

Quelle nicht bekannt.

Troisdorfer Tafel

Wochenende 07.01.2017

Wohnungslosenhilfe

Wochenende 23.12.2016